Den här modulen ger kunder rabatter när ordern uppnår specifika belopp. Om varorna omfattas av en eller flera skattesatser görs även en momsreducering för respektive momsgrupp. Använd med försiktighet tillsammans med andra rabattmoduler.

Files