(This is a MySQL5-installation file replacement customized for Sweden) När du installerar osCommerce från grund kan du ersätta sql-filen i installationsappen med denna. Version 2008-02-12 ger dig: * Alla svenska län. * Valutor: Svenska Kronor & Euro * EU skattezon * Momsklasser Allmän moms, bokmoms, och livsmedel

Files