Payson agentintegration

for osCommerce Online Merchant v2.2

Denna modul gör så att du kan integrera Payson i din osCommerce-butik. För att få betalningar att fungera måste du dock kontakta Payson och få ett unikt agent id samt en md5-nyckel.

Files